International Journal of Applied Psychology

International Journal of Applied Psychology is a peer-reviewed international journal for all field of applied psychology related to the use of psychological principles and theories to overcome problems in other areas, such as mental health, business management, education, health, product design, ergonomics, and law.


Aneta Przepiorka

Editorial Board Member of International Journal of Applied Psychology

Post-doctoral Fellow, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Research Areas

Time perspective, goals, entrepreneurship, psychology of emotions (jealousy, anger), driving behavior, psychology of the Internet

Education

2011Ph.D. The John Paul II Catholic University of Lublin, Psychology
2006M.A.The John Paul II Catholic University of Lublin, Psychology

Academic Achievement

2009, PhD Grant from The Ministry of Science and Higher Education in Poland
2008, Scholarship Herbert Quandt-Stiftung (Psychology, University in Konstanz, Germany)

Membership

The International Association of Applied Psychology
Polish Psychological Society
Polish Logopaedics Society

Publications: Journals

[1]  Błachnio, A., Przepiórka, A., Fortuna, P. (2010). The effect of the third person in Internet. In: A. Błachnio, A. Przepiórka, T. Rowiński (Eds.), Internet in Psychological Research (pp. 149-168). Warszawa: Wyd. UKSW.
[2]  Błachnio, A., Przepiórka, A., Rudnicka, P. (2010). Komunikatory jako nowa forma komunikowania online z perspektywy psychologicznej.[Instant Messaging as a new form of online communication from the perspective of psychological]. In: T. Rowiński, T. Tadeusiewicz (Eds.), Psychologia i informatyka (pp. 182-196). Warszawa: Wyd. UKSW.
[3]  Przepiórka, A., Błachnio, A. (2009). Użytkowanie Internetu. Jakie są zagrożenia i jak się przed nimi bronić? Porady dla rodziców i wychowawców. [Use of the Internet. What are the risks and how to defend against them? Tips for parents and educators]. In: R. Podpora (Ed.), Second Life i Internet (pp. 121-132). Lublin: Wyd. GAUDIUM.
[4]  Błachnio, A., Przepiórka, A. (2009). Internet jako globalna wioska. [Internet as a global village]. In: A. Błachnio (Ed.), Globalizacja a jednostka, (pp. 192-204). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
[5]  Błachnio, A., Przepiórka, A., Zaleski, Z. (2009). Aktywni wygrani. Przyszłościowa perspektywa czasowa i nadzieja na sukces w zarządzaniu wolnym czasem. [Active winners. Future-time perspective and hope for success in managing free time]. In: A.Błachnio (Ed.), Globalizacja a jednostka, (pp. 178-191). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
[6]  Przepiórka, A. , Błachnio, A. (2009). Emotional reactions to betrayal. What emotions does betrayal evoke? In: A. Błachnio, A. Przepiórka (Ed.), Closer to Emotions III (pp. 265-279). Lublin: Wydawnictwo KUL.
[7]  Błachnio, A., Przepiórka, A. (2008). Inteligentni się nie nudzą... Czy studenci nudzą się w czasie wolnym? [Smart will not get bored ... Whether students are bored in their free time?] In: W. Muszyński, M. Sokołowski, (Ed.), Homo creator czy homo ludens?, (pp. 272-282). Elbląg: Wydawnictwo Adam Marszałek.
[8]  Błachnio, A., Przepiórka, A. (2008). Żółte słoneczko, czyli o czym rozmawiamy w sieci Gadu-Gadu? [Yellow sun, which is what we are talking on the network Gadu-Gadu?]. In: M. Sokołowski (Ed.), Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne (s. 373-382). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
[9]  Przepiórka, A. (2008). Bliżej emocji zazdrości. [Closer to jealousy] In: A. Błachnio, A. Przepiórka (Eds.), Bliżej emocji II, (pp. 111-121). Lublin: Wydawnictwo KUL.
[10]  Błachnio, A., Przepiórka, A. (2007). Komunikacja w odosobnieniu. Porównanie komunikacji tradycyjnej i komunikacji sieciowej. [Communications in isolation. Comparison of traditional communications and online communications]. In: M. Sokołowski (Ed.), (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje-komunikacja. t. 1, (pp. 245-258). Olsztyn: ALGRAF.
[11]  Błachnio, A., Przepiórka, A. (2007). Psychologiczne determinanty uzależnienia od Internetu. [Psychological determinants of the Internet addiction]. In: M. Sokołowski (red.). Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, (pp. 207-218). Elbląg: PWSZ.
[12]  Błachnio, A., Przepiórka, A. (2007). Internet dla wybranych. Kto lepiej wyjdzie korzystając z Internetu Jacek czy Placek?[ Internet for the selected. Who is better off using the Internet, Jacek or Placek]. In: E. Mastalerz, K. Pytel, H. Noga (Eds.), Cyberuzależnienia. Przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu, (pp. 85-93). Kraków: Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
[13]  Kozak, A., Przepiórka, A., Trojanowska, A. (2006). Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech jej użytkownika. [Impact of a brand image on the perception of its user]. Marketing i Rynek, 2, 21-25.

Publications: Books/Book Chapters

[1]  Błachnio, A., Przepiórka, A., Rowiński, T. (Eds.) (2010). Internet in Psychological Research. Warszawa: Wyd. UKSW.
[2]  Błachnio, A., Przepiórka, A. (Eds.) (2009). Closer to Emotions III. Lublin: Wydawnictwo KUL.
[3]  Błachnio, A., Przepiórka, A. (2008) (Eds.). Bliżej emocji II. [Closer to Emotions II]. Lublin: Wydawnictwo KUL.
[4]  Błachnio, A., Przepiórka, A. (2007) (Eds.). Bliżej emocji I. [Closer to Emotions I]. Lublin: Wydawnictwo KUL.