International Journal of Agriculture and Forestry

International Journal of Agriculture and Forestry provides a multi-disciplinary and international platform in which researchers can present their work on all aspects of agricultural and forest to other researchers, policy makers and professionals. The journal welcomes primary research papers, reviews and short communications on Agriculture and Forestry research.


Arda Yildirim

Editorial Board Member of International Journal of Agriculture and Forestry

Assistant Professor, Gaziosmanpasa University, Turkey

Research Areas

Animal Nutrition

Education

1991-1995B. Sc. Ondokuz Mayis Univ., Faculty of Agriculture, Dept of Anim. Sci.
1996-1998M. Sc.Ondokuz Mayis Univ. Institute of Basic and Applied Sciences.
1998-2002Ph. D.Ondokuz Mayis Univ. Institute of Basic and Applied Sciences.

Experience

2003-2009Assist.Prof.Dr., Cumhuriyet University, Sarkisla Asik Veysel Vocational College
2001-2003Lecturer, Cumhuriyet University, Sarkisla Asik Veysel Vocational College
1996-1998Res.Asist., Ondokuz Mayis Univ. Faculty of Agriculture

Membership

Association of Scientific Animal Nutrition, Ankara/Turkey

Publications: Conferences/Workshops/Symposiums/Journals/Books

[1]  Öztürk, E., Erener, G., Yıldırım, A., 1997. Effects of Sodium Bicarbonate on the Performance and Some Blood Parameters of Japanese Quails in Summer Period. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 23(Supp.2):351-357
[2]  Öztürk, E., Yıldırım, A., Eroğlu, C., 2004. Effects Of Dietary Organic Acids On Performance, Carcass Characteristics And Gut Flora Of Broiler Chicks. Int. Journal Biology And Biotechnology, 1(1):95-100
[3]  Öztürk, E., Sarıca, M., Yıldırım, A., 1997. The effects of different forms of feed on performance and some carcass characteristics of broilers. Ondokuz Mayis Univ. Journal of Faculty of Agriculture, 12(2):105-116
[4]  Öztürk, E., Erener, G., Yıldırım, A., 1997. Hazelnut meal in some plant-based diets for broiler diets comparison with the addition of protein. Ondokuz Mayis Univ. Journal of Faculty of Agriculture, , 12(3):71-80
[5]  Öztürk, E., Sarıca, M., Saylam, K., Yıldırım, A., 1998. The effects of sex-separated growth on performance and some carcass characteristics of broiler chicks. Ondokuz Mayis Univ. Journal of Faculty of Agriculture, 13(1):33-45
[6]  Öztürk, E., Garipoğlu, A.V., Yıldırım, A., Genç, N., Acar, Z., 1998. The possibilities to use as a feed silo Amaranthus cruenthus. Ondokuz Mayis Univ. Journal of Faculty of Agriculture, 13(3):51-60
[7]  Eleroğlu, H., Yıldırım, A., Toker, T., 2003. Poultry breeding status of the Sivas Province. Economic Congress of Sivas (Agriculture and Animal Husbandry) 4-5 Eylül, Sivas
[8]  Yıldırım, A., 2009. Etlik Beç Tavuklarının Beslenmesi. Hayvansal Üretim Derg. 50(2):60-65.
[9]  Yıldırım, A., Erener, G., 2010. Kanatlı Hayvan Beslemede Ginseng (Panax Spp.)’in Kullanılma Olanakları. Hasad Hayvancılık Derg. 26(307):56-59.
[10]  Yıldırım, A., Gürkan, A., 2010. Kanatlı hayvan beslemede Kapari’nin (Capparis spp.) önemi. Hasad Hayvancılık Derg. 26(303):54-56.
[11]  Yıldırım, A., Erener, G., 2011. Kanatlı hayvan beslenmesinde Karamuk’un (Berberis vulgaris L) yem katkı maddesi olarak kullanımı. Hasad Hayvancılık Derg.27(317):54-57.
[12]  Eleroğlu, H., Yalçın, H., Yıldırım, A., Aker, A., 2011. The Effects of Dietary Natural Zeolite Supplementation on Performance of Broiler. Animal Production, 52(1): 24-32.
[13]  Öztürk, E., Yıldırım, A., Eroğlu, C., 2004. Effects Of Dietary Organic Acids On Performance, Carcass Characteristics And Gut Flora Of Broiler Chicks. Animal production in Europe:The way forward in a changing world, October 11-13, St-Malo/France
[14]  Öztürk, E., Erener, G., Yıldırım, A., 1997. Yaz döneminde sodyum bikarbonat kullanımının Japon bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonica) besi performansı ve bazı kan parametrelerine etkileri. Yutav’97 (Uluslurarası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı) BİLDİRİLER 14-17 Mayıs, 400-408 s, İstanbul
[15]  Öztürk, E., Sarıca, M., Yıldırım, A., 1998. Etlik piliçlerde farklı yem formlarının performansa ve bazı karkas özelliklerine etkileri. Doğu Anadolu Tarım Kongresi Bildiri Kitabı. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. s: 990-998, Erzurum
[16]  Öztürk, E., Sarıca, M., Saylam, K., Yıldırım, A., 1998. Cinsiyetlere göre büyütmenin etlik piliçlerin performansına ve bazı karkas özelliklerine etkileri. II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 22-25 Eylül, Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bl., 418-429, Bursa
[17]  Yıldırım, A., Öztürk, E., 1999. Bıldırcın rasyonlarında soya küspesi yerine pamuk tohumu küspesinin kullanılabilme olanakları. I. Karkas Verim Özelliklerine Etkisi. Yutav’99 (Uluslurarası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı) BİLDİRİLER. 3-6 Haziran, 602-610 s, İstanbul
[18]  Yıldırım, A., Öztürk, E., 1999. Bıldırcın rasyonlarında soya küspesi yerine pamuk tohumu küspesinin kullanılabilme olanakları. II. Yumurta verim ve kalite özelliklerine etkisi. Uluslararası Hayvancılık ’99 Kongresi. 21-24 Eylül, Ege Üniv. Ziraat Fak. s: 497-502, İzmir
[19]  Öztürk, E., Yıldırım, A., Eroğlu, C., 2003. Karma yeme organik asit ilavesi etlik piliçlerin performansını ve bağırsak mikrobiyolojik özelliklerini iyileştirmeyebilir. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi 18-20 Eylül, s: 194-197, Konya
[20]  Eleroğlu, H., Yıldırım, A., Toker, T., 2004. Sivas İlinde Tavukçuluğun Durumu. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 01-04 Eylül, Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bl., s: 343-347, Isparta
[21]  Öztürk, E., Yıldırım, A., 2004. Probiyotiklerin Etlik Piliçlerin Performansı ve Bağırsak Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkileri. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 01-04 Eylül, Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bl., Isparta
[22]  Öztürk, E., Yıldırım, A., 2005. Karma Yeme Prebiyotik (Bio-MOS) İlavesinin Etlik Piliçlerin Performansı Ve Bağırsak Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, s:69-75, 07-10 Eylül, Çukurova Üniv., Adana
[23]  Yıldırım, A., Öztürk, E., 2005. Etlik Beç Tavuklarının Beslenmesi. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, s:328-333, 07-10 Eylül, Çukurova Üniv., Adana
[24]  Yıldırım, A., 2007. Nutrition of Guinea Fowl Breeders. The 8th Asian Pacific Poultry Conference 2007, Science to Solutions, March 5-6, pp:452-457, Bangkok/Thailand
[25]  Ocak, N., Yıldırım, A., 2007. İstekli Yem Tüketimi ile Vücut Rezervleri, Metabolizma ve Fetal Gelişim Arasındaki İlişkiler. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 24-28 Haziran 2007, Bursa
[26]  Garipoğlu, A.V.G., Yıldırım, A. 2009. Hayvancılık Sektöründen Kaynaklanan Metan Üretimi ve Azaltılma Yolları. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 24-26 Haziran 2009, Erzurum.
[27]  Gürkan, A., Yıldırım, A., 2010. Kapari’nin (Capparis spp.) kanatlı hayvan beslemede önemi. VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, s:238, 20-12 Mayıs, Konya.
[28]  Kaptan, M., Yıldırım, A., 2010. Kuzularda besi performansını etkileyen faktörler. VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, s:256, 20-12 Mayıs, Konya.
[29]  Yıldırım, A., Erener, G., 2010. Kanatlı Hayvan Beslemede Ginseng (Panax Spp.)’in Kullanılma Olanakları. Kümes Hayvanları Kongresi, Erciyes Üniv. Zir. Fak. Zootekni Bl. ve Bilimsel Tavukçuluk Derneği, Kayseri.
[30]  Yıldırım, A., Erener, G., 2011. Kanatlı hayvan beslenmesinde Karamuk’un (Berberis vulgaris L) yem katkı maddesi olarak kullanımı. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül, Çukurova Üniversitesi, Adana.
[31]  Şahin, A., Ulutaş, Z., Yıldırım, A., Şirin, E., Aksoy, Y., 2011. Türkiye Hayvancılığı. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül, Çukurova Üniversitesi, Adana.
[32]  Şahin, A., Ulutaş, Z., Yıldırım, A., 2011. Türkiye ve Dünyada Manda Yetiştiriciliği. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül, Çukurova Üniversitesi, Adana.
[33]  Eleroğlu, H., Yıldırım, A., 2011. Tavukçuluk katı atıkların tavuk gübresine işlenerek çevre kirliliğinin azaltılması. 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY).s. 494-501, 7-10 Eylül, Girne/KKTC.