International Journal of Energy Engineering

International journal of Energy Engineering is an open access, peer-reviewed scientific journal that publishes original articles, critical reviews, research notes, debate and short reports in all areas of energy engineering.


Murat Gökçek

Editorial Board Member of International Journal of Energy Engineering

Assistant Professor, Mechanical Engineering Dept., Niğde University, Turkey

Research Areas

Energy, Renewable Energy, Wind Energy, Combustion, Internal Combustion Engines, Thermodynamics

Education

2008PhDMechanical Engineering, Yıldız Technical University-Istanbul
2001MSMechanical Engineering, Niğde University
1998BSMechanical Engineering, Erciyes University

Experience

2009-presentAssistant Professor, Mechanical Engineering Dept., Niğde University, Niğde, Turkey
2002-2008Teaching Assistant, Mechanical Engineering Dept., Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey
1999-2002Teaching Assistant, Mechanical Engineering Dept., Niğde Technical University, Niğde, Turkey

Academic Achievement

Scientific Publication Incentive Awards by TÜBİTAK, 2005-Present
Scientific Publication Incentive Awards by Niğde University, 2011

Publications: Journals

[1]  M.Gökçek, "Hydrogen generation from small-scale wind-powered electrolysis system in different power matching modes", International Journal of Hydrogen Energy (ISI), 10050-10059 pp., 2010, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2010.07.149.
[2]  M.Gökçek, M.S.Genç, "Evaluation of electricity generation and energy cost of wind energy conversion systems (WECSs) in Central Turkey", Applied Energy (ISI), 2731-2739 pp., 2009, DOI: 10.1016/j.apenergy.2009.03.025.
[3]  M.Gökçek, H.H.Erdem, A.Bayülken, "A Techno-Economical Evaluation for Installation of Suitable Wind Energy Plants in Western Marmara, Turkey", Energy, Exploration & Exploitation (ISI), 407-427 pp., 2007, DOI: 10.1260/014459807783 791791.
[4]  M.S.Genç, M.Gökçek, "Evaluation of Wind Characteristics and Energy Potential in Kayseri, Turkey", Journal of Energy Engineering (ISI), 33-43 pp., 2009, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9402(2009)135:2(33).
[5]  M.Gökçek, A.Bayülken, Ş.Bekdemir, "Investigation of Wind Characteristics and Wind Energy Potential in Kırklareli, Turkey", Renewable Energy (ISI), 1739-1752 pp., 2007, DOI: 10.1016/j.renene.2006.11.017.
[6]  H.Yapıcı, M.Gökçek, "Rejuvenation of Spent Fuel in the Force-Free Helical Reactor (FFHR)", Annals of Nuclear Energy (ISI), 435-454 pp., 2005, DOI: 10.1016/j.anucene. 2004.10.003.
[7]  R.Öztürk, M.Gökçek, "Endüstriyel Tesislerde Atıksuların Arıtılması ve Tekstil Sektöründe Uygulanması", Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 178-184 pp., 2003.
[8]  B.Çetin, H.H.Erdem, S.H.Sevilgen, M.Gökçek, A.V.Akkaya, "Gaz Türbinli Kombine Çevrim Sisteminin Termodinamik Optimizasyonu", Sigma-Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 50-63 pp., 2006.

Publications: Conferences/Workshops/Symposiums

[1]  B.Çetin, H.H.Erdem, S.H.Sevilgen, A.V.Akkaya, M.Gökçek, 12. Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi konferansı dahilinde "12. Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi" bildiri kitapçığındaki "Kızgın Buhar Basıncı ve Sıcaklığının Kombine Çevrim Performansına Etkisi", 141 pp., İstanbul, Türkiye, 25-26 Mayıs 2006.
[2]  M.Gökçek, B.Çeper, 4rd International Advanced Technologies Symposium konferansı dahilinde "4rd International Advanced Technologies Symposium" bildiri kitapçığındaki "Bir Helisel DT Füzyon Reaktöründe Kullanılmış Yakıtların Gençleştirilmesi", 492-497 pp., Konya, September 28-30, 2005.
[3]  Ş.Bekdemir, M.Gökçek, N.Demir, G.Genç, 15. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi konferansı dahilinde "15. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Propan Yakıtlı Bir Yakıcıda Yanma ve Yerel Entropi Üretiminin Sayısal İncelenmesi", 126-135 pp., Trabzon, Türkiye, 7-9 Eylül, 2005.
[4]  M.Gökçek, Ş.Bekdemir, HaSeM'06 Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu konferansı dahilinde "HaSeM'06 Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Türkiye'de Hava Trafiği Yoğun Havaalanlarında Uçak İniş-Kalkış Süreçlerinde Oluşan NOx Miktarının Belirlenmesi", 555-559 pp., Nevşehir, Türkiye, 12-14 Mayıs, 2006.
[5]  M.Gökçek, Ş.Bekdemir, III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi konferansı dahilinde "III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi" bildiri kitapçığındaki "Silindirik Bir Yanma Odasında Yanma Karakteristikleri ve NOx Oluşumunun Sayısal İncelenmesi", 562-568 pp., Muğla, Türkiye, 24-26 Mayıs 2006.
[6]  M.S.Genç, M.Gökçek, ULIBTK'09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi konferansı dahilinde "ULIBTK'09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Estimation of Wind Energy Potential in Kayseri", 1160-1166 pp., Sivas, Türkiye, 24-27 Haziran 2009.
[7]  M.S.Genç, M.Gökçek, V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu konferansı dahilinde "V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Kayseri-Pınarbaşı Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Enerji Maliyeti", 304-308 pp., Kayseri, Türkiye, 16-17 Ekim 2009.

Publications: Books/Book Chapters

[1]  M. Gökçek, Developing Wind Energy in Turkey, Paths to Sustainable Energy, Jatin Nathwani and Artie Ng (Ed.), ISBN: 978-953-307-401-6, InTech (2010).